Home » Artiklar » Så säljer du in elektronisk körjournal i din organisation

Så säljer du in elektronisk körjournal i din organisation

Sälj in elektronisk körjournal

Ingen företagare vill slösa pengar, och därför behöver du övertyga genom ett start säljargument i linje med företagets mål. Det är kort sagt ett säljarargument designat för att visa cheferna på hög nivå att den investering du föreslår är i linje med företagets mål – och att den är bättre än alternativet (dvs. att inte göra investeringen).

Den dåliga nyheten: många företag med tjänster ute i fält ser mjukvarusystem för hantering av deras fordonsflotta som en lyx, och du som vill sälja in systemet måste därför se till att argumenten är starka.

Betona problemen du vill lösa

“If it ain’t broke, don’t fix it” Säger man ibland. Med detta i åtanke är det mindre troligt att du får en investering från chefer som inte ser ett problem från första början. Kollegorna i toppen är inte alltid i linje med de som arbetar ute i fältet, så om du vill förändra något måste du först förklara vad som behöver göras, och varför.

Vilka är problemen som företaget står inför just nu, och vad är implikationerna? Tomgång, dåligt förarbeteende och ineffektiv ruttplanering är exempel på saker som kan påverka bränslekonsumtionen negativt, vilket får en direkt inverkan på företagets resultat. Eller så kanske förare ignorerar sina rutinkontroller, vilket leder till mer slitage på fordonen.

Vad du än väljer som det största problemet som fordonsflottan står inför, se till att det är i linje med och anknutet till företaget och dess mål. Dessa mål kan vara allt från att generera fler kunder eller minska kostnader, till problem som är unika för företaget. Oavsett om det gäller en ett vanligt körjournalsystem eller mer avancerade verktyg för väghållning.

Förklara hur en elektronisk körjournal löser problemen

När du väl gjort en person i chefsposition medveten om utmaningarna som du, ditt team eller företaget står inför, då är det dags att presentera lösningen. Ta upp var och ett av problemen och förklara hur en elektronisk körjournal är det bästa svaret på problemen – och hur systemet kommer att spela en avgörande roll för förtagets tillväxt. Kom ihåg att fokusera alla punkter på företaget och dess behov.

Stötta din rekommendation med tydlig data

Det är svårt att argumentera mot fakta, så samla på dig så mycket data du kan. Intressenter och chefer kommer att ställa massor av frågor. Ju mer förberedd du är, desto bättre kommer dina argument att vara. Utöver att hitta uppgifter som stödjer dina nyckelpunkter, ha gärna lite extra siffror som ett ess i rockärmen bara ifall att.

I slutändan handlar allt såklart om pengar, och att förklara hur en elektronisk körjournal kan förbättra företagets resultat är därför ett måste. Gör en ROI-analys och förklara exakt hur mjukvaran kommer att reducera kostnader. Som exempel kan systemet hjälpa till att strömlinjeforma underhållskontroller.

När det gäller att ge mindre påtagliga fördelar – som ökad tillfredsställelse bland förarna, ökad säkerhet och bättre möjlighet till kvalitetsutbildning – kan du använda användarfall och undersökningar för att stötta dina argument.

Föreslå rätt GPS-lösning

Det finns ett hav av elektroniska körjournaler på marknaden och alla har de sina unika funktioner. En del är omfattande, andra mer grundläggande lever kanske inte upp till dina behov.

Därför är det viktigt att hitta den lösning som bäst passar ditt företag. När du presenterar ditt fall kan du beskriva de nyckelfunktioner du behöver och hur de löser specifika problem inom företaget. Det är bara ännu en sak som visar att du noggrant tänkt igenom ditt förslag. En del funktioner att hålla utkik efter inkluderar:

  • GPS-spårning
  • Pålitlig anslutning
  • Enkel integrering
  • Ett rent och användarvänligt gränssnitt
  • Goda säkerhetsåtgärder
  • Automatiserade inspektionsfunktioner
  • Funktioner som spårar tomgångskörning, hårda inbromsningar, fortkörning och andra dåliga körvanor

Summering

Börja med att betona problemen ni brottas med i det dagliga arbetet och visa därefter på hur införandet av en elektronisk körjournal kan lösa problemen. Var noga med att visa tydlig data som visar på förbättringarna och förbered rekommendationer om vilken av alla aktörer på marknaden som skulle passa just erat bolag. Lycka till!