Home » Artiklar » Vilken är den billigaste elektroniska körjournalen?

Vilken är den billigaste elektroniska körjournalen?

*priserna är ungefärliga då flertalet leverantörer inte visar sina priser publikt.

När det kommer till elektroniska körjournaler finns det många aktörer ute på marknaden. Vad kostar dom, och hur kan man jämföra vad man får för pengarna? Det försöker vi reda ut här.

Frågan kan verka enkelt till att börja med, men olika företag har olika behov och detta väger ofta också tungt vid val av leverantör av elektronsik körjournal.

Vilka är behoven

Begreppet ”one size fits all” brukar skämtsamt formuleras som ”one size fits none”, och så även när det gäller olika typer av tjänster och system som riktar sig till företag. Det säger sig självt att tjänstemannen, som har tjänstebil och kör enskilda resor i tjänsten skiljer sig markant från en hissreparatör som bara kör bolagets caddy under arbetstid. Med andra ord, spelar andra saker än pris in vid val av elektronisk körjournal. Med detta sagt är dock ofta priset en starkt avgörande faktor. Har företaget många bilar blir en kraftig prisskillnad snabbt stora belopp att spara, och ofta säger prislappen en del om hur mycket extra-funktioner leverantören har.

Betala inte för mycket

I vissa fall finns det komplicerade behov med kombinerad personalliggare, funktioner för fotade kvitton med mobilen osv, men i många fall fyller en grundläggande körjournal behovet. Om du sitter med ett dyrt körjournalsystem är risken stor att du betalar för en massa funktioner som du inte använder, och som i vissa fall gör användarupplevelsen bökig eller icke-intuitiv. Ju mer funktioner leverantören klämmer in, desto större risk att användargränssnittet blir lidande. Många företag använder huvudsakligen sitt elektroniska körjournal system för att kunna visa upp korrekt dokumentation för Skatteverket vid en eventuell revision samt för att få en överblick över fordonsflottan. För den typen av företag räcker en grundläggande körjournal gott.

Vad kostar det?

Elektroniska körjournaler har kommit att bli något av en branschstandard, och det finns i dag hundra tusentals företagsbilar som är anslutna till ett elektroniskt körjournalsystem. Eftersom marknaden mognat har det också dykt upp många aktörer. Vi har försökt luska fram priser och bindningstider för några av dom.

  • Abax – Visar inga priser på hemsidan, men efter att ha blivit uppringd av säljare framgick att deras ordinarie pris låg på 249kr/månad, men att man kunde få viss rabatt beroende på hur många bilar man har. Bindningstiden var på 36 månader. Enheten ingår.
  • AddMobile – Visar inte heller några priser på hemsidan utan hänvisar också dom till personlig försäljning. Efter att ha pratat med en av deras befintliga kunder framkom priset på 199kr/månad. Även här var bindningstiden 3 år. Enheten ingår.
  • Automile – Är tydliga med både priser och bindningstid på hemsidan. Dom har en billig plan, men den kräver att man köper enheten själv, samt ställer kravet på att man max har 3 bilar. Billigaste ”vanligaste” planen ligger enligt hemsidan på 189kr/månad. Där framgår inget om bindningstid. Erbjuder köp via e-handel.
  • TelliQ – Visar inte heller några priser på hemsidan utan hänvisar också dom till personlig försäljning. Även här framkom via kund att priset verkar ligga på ca 180kr/månad (utan föraridentifiering). Bindningstid 36 månader. Enhet ingår.
  • WorkMirror – Visar lika automile upp både priser, enheter och bindningstider transparent på sin hemsida och erbjuder även köp via e-handel. Pris per enhet ligger på 79kr/månad (vid betalning årsvis). Och enligt deras kalkylator erbjuds mängdrabatt ner till 49kr/månad för kunder med många fordon.

Summering

Har du ett stort företag med väldigt specifika behov och integrationer så är förmodligen någon av dom större spelarna ett alternativ, men har du behov av en grundläggande elektronisk körjournal blir det svårt att bortse från priset som leverantörer som WorkMirror erbjuder. 79kr/månad och låg inlåsningseffekt kommer ju synas rejält i räkenskaperna. Efter en snabb huvudräkning mellan dyraste och billigaste alternativet vi hittat skiljer det med en dryg faktor tre, vilket skulle innebära en kostnadsbesparing på 100,000 kronor per år för ett företag med 50 bilar.

Som nämnts tidigare finns det ytterligare ett dussin leverantörer på marknaden. Längre fram kommer ytterligare artiklar där vi även kommer att jämföra dessa.